IMG_8383 (2)

Ambasadør Jørg Willy Bronebakk kommer til Distriktskonferansen for å fortelle om NATO – Norge – NORDEN, arbeidet med alliansens utvidelse. De store utenriks- og sikkerhetspolitiske endringene rundt 1990 stilte også spørsmålstegn ved NATOs fremtid. Hvordan tilpasse Alliansen til en ny tid herunder spørsmålet om utvidelse. Dette har preget sikkerhetspolitikken i Europa og alliansens forhold til Russland helt frem til i dag.