Klubbene får eget skjema for påmelding av sine offisielle representanter til Distriktskonferansen. Klubbene betaler en obligatorisk grunnavgift på kr. 5.000,- som dekker: Deltakelse for President og et annet medlem etter klubbstyrets valg, som deltaker på Distriktskonferansens dagprogram (årsmøtet og temadelen).

Deltakere ut over disse to betales med kr 750 pr. person. Kveldsarrangementet belastes med kr. 875,- per person.

Alle bør delta på Distriktskonferansen, som er Rotaryårets store treffsted. Du melder deg på individuelt her. Ha bankkort klart:

 Deltager.no

Deltakeravgiften er som følger:

Deltakelse på konferansedagen  kr. 750,- pr. person (ex. «ut i det blå»)
Prisen inkluderer lunsj, opplevelser, nye bekjentskaper, læring, et glass musserende til minglen rett etter konferansen og mye glede.
Deltakelse til middag «Ut i det blå» betales med kr. 875,-/pers